Printvenlig version

Takstblad
Gældende fra 1. juli 2013

 

Anlægsbidrag ekskl. moms. inkl. moms.
Enfamiliehuse, lejligheder, rækkehuse, andelsboliger,    
sommerhuse, mindre erhvervsejendomme, m.fl.
Hovedanlægsbidrag 6.666,00 kr. 8.332,50 kr.
  Forsyningsledningsbidrag   10.000,00 kr. 12.500,00 kr.
  Stikledningsbidrag   8.334,00 kr. 10.417,50 kr.
         
I alt ved standard tilslutning 25.000,00 kr.  31.250,00 kr.

Hvor tilslutningen kræver større måler end QN 2,5,  fastsætter bestyrelsen anlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde.

For industri, gartneri, institutioner og evt. særlige former for boliger, fastsætter bestyrelsen anlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde.

Anlægsbidraget skal være betalt inden tilslutningen foretages. Når tilslutning er foretaget betales fast afgift, uanset der evt. ikke er vandforbrug på ejendommen.

Driftsbidrag: ekskl. moms. inkl. moms
Fast afgift  årlig bidrag pr. boligenhed og mindre erhvervslejemål 610,00 kr.  762,50 kr.
 
For gartnerier, industri, institutioner og evt. særlige former for beboelse, fastsætter bestyrelsen den faste afgift i hvert enkelt tilfælde.
Vandforbrug pr. m3 (inkl.. grøn afgift 6.13 kr.) 18,73 kr.  23,41 kr.
Vandspild, ulovlig havevanding pr. m3 (inkl.. grøn afgift) 31,33 kr.  39,16 kr.
     
For vand til alm. byggeri betales efter målt forbrug  
Afledningsbidrag: ekskl. moms. inkl. moms
Afledning pr. m3 til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beløbet opkræves særskilt af HKF 40,80 kr.  51,00 kr.
   
Gebyrer og renter ekskl. moms. Inkl. moms
Gebyr pr rykkerskrivelse  100,00 kr.  Ikke momsbelagt
Gebyr ved manglende (for sent) selvaflæsning 200,00 kr.  Ikke momsbelagt
Genåbningsgebyr efter afbrydelse af vandforsyningen pga. restance.  625,00 kr.  781,25 kr.

Ved for sent indbetaling af forfalden driftsbidrag, beregnes renter med en sats svarende til Nationalbankens Diskonto plus 6% fra sidste rettidige indbetalingsdato. Driftsbidrag og rykkergebyrer kan opkræves kontant eller indregnes i næste acontoberegning.

 

Såfremt der er foretaget afbrydelse af vandforsyningen pga. restance, kan genåbning først ske, når hele det skyldige beløb med tillæg af renter og gebyrer er betalt.