Lynæs Vandværk 1938-2006

Lynæs Vandværk blev stiftet i 1938.

Lynæs Vandværket ophørte med at eksistere som en selvstændig vandforsyning, da man fusionerede til Halsnæs Vandforsyning sammen med de øvrige vandværker i Hundested Kommune.

I 1988 fejrede Lynæs Vandværk 50 års jubilæum. Jubilæet blev bl.a. markeret med udgivelsen at et jubilæumsskrift om de første 50 år.

Dette jubilæumsskrift beskriver årsagen til stiftelsen af Lynæs Vandværk og mange af de - for vandværket - vigtige hændelser i perioden 1936-1988.

Link til jubilæumsskrift udgive i år 1988.

2012 Produktionsenheden "Lynæs Vandværk" ophørte med at producere drikkevand i 2012, hvor et helt nyt og moderne vandværk i Ullerup overtog produktion og distribution af drikkevand til hele forsyningsområdet.

 

 

undefined

Lynæs Vandværk år 2010

 

Kildepladsen omkring vandværket i Lynæs udgør dog fortsat en vigtig del af den samlede drikkevandsforsyning i Hundested, Lynæs og omegn.