Hundested Kommunale Vandforsyning / Torplille-Ullerup Vandværk 1962-2006

1962, Torplille Vandværk I 1962 byggede den daværende Hundested Kommune Torplille Vandværk på Torupvejen imellem Hundested og Torup.

Vandværket, med tilhørende kildeplads, blev opført fordi oplandet øst for Hundested by var under kraftig udvidelse med mere end 1000 sommerhusudstykninger.

 

 

undefined

Torplille Vandværk, Torupvejen 25

 

Efter en større udstykning af helårsgrunde i Hundested med efterfølgende byggeboom sidst i 1960erne og først i 1970erne, blev det klart for Hundested Kommune, at Torplille Vandværk ikke alene kunne løfte opgaven med vandforsyning til området.

Behandlingen af vand på Torplille Vandværk blev stoppet i 2012.

1978, Ullerup Vandværk Indtil Ullerup Vandværk blev indviet i 1978 var flere af nyudstykningerne, særligt om sommeren, ramt af periodevis vandmangel.

Opførelsen af Ullerup Vandværk i industriområdet på Ullerup Skovvej blev delvist baseret på et tidligere forlist industriprojekt, som var et forsøg på at etablere et garveri med tilhørende vandboringer. (Hudecentralen)

 

undefined

Ullerup Vandværk, Ullerup Skovvej 20

 

Siden 1978 har dette vandværk udgjort grundstammen i områdets vandforsyning.

Behandlingen af vand på Ullerup Vandværk blev stoppet i 2012 og afløst af "det nye Ullerup Vandværk" beliggende på Fabriksvej 5.

2004 Brugerstyret vandforsyning og fusion Pr. 1. januar 2004 skiftede Hundested Kommunale Vandforsyning navn og status til det bruger ejet forsyningsselskab Torplille-Ullerup Vandværk a.m.b.a.

Omdannelsen, som blev foretaget for at muliggøre et tættere samarbejde imellem områdets 3 selvstændige vandforsyninger, resulterede i en egentligt fusion imellem Torplille-Ullerup Vandværk, Lynæs Vandværk og Hundested Vandværk pr. 1-1-2006.

Fusionen betød, at det nydannede selskab, Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a., blev i stand til at løfte opgaven med etablering af en helt ny kildeplads i Grønnesse Skov. Herved blev en bæredygtig og rigelig indvinding af grundvand sikret i mange år fremover.

 

undefined

Prøvepumpning i Grønnesse Skov, marts 2007

 

Senere medførte fusionen også, at hele forsyningsstrukturen kunne moderniseres, således at ét nyt moderne vandværk i 2012 kunne overtage opgaven med behandling og distribution af drikkevand til hele forsyningsområdet.