Hundested Vandværk 1905-2006  

 

undefined

I 1905 anlægges Hundested Vandværk. Værket bestod på dette tidspunkt blot af en brønd med vindmotor beliggende på matr. nr. 33am Kikhavn (i dag Mågevej 12) samt et vandtårn, (i dag Gærdesmuttevej 25).Værkets første formand var fisker Jens Larsen Skovfoged.

 

undefined

Jens Larsen Skovfoged 1850-1910

 

Ved værkets start blev der betalt afgift pr. hane, men senere blev der installeret målere. Efterhånden som interessenternes antal steg og værket blev udvidet blev det nødvendigt at ansætte en bestyrer. Værkets første bestyrer var smedemester A. Mikkelsen.

I 1916 udvides med en gasmotor således at vandforsyningen kunne opretholdes i vindstille perioder.

I 1920 nedlagde man den gamle brønd og flyttede til matr. nr. 26 af Hundested, (ved Ll. Karlsmindevej 2) hvor der blev anlagt brønd med boring og en ny vindmotor, der tillige havde råoliemotor.

I 1932 overgik man til elektrisk drift af værkets 2 boringer. Endvidere blev der anlagt sandfiltre på vandtårnet. På dette tidspunkt var Frans Rud Jensen formand.

I 1948 påbegyndtes opførelsen af vandværksbygningen på Lars Frederiksensvej 8. Grundstenen hertil blev lagt af direktør August Jørgensen, og der blev ved den lejlighed indmuret en redegørelse om værkets historie i bygningen. Byggeriet var på dette tidspunkt i absolut sidste øjeblik i forhold til behovet for vand. Besættelsen fra 1940 til 1945 havde forhindrede at det kunne opføres lidt tidligere.

 

Bestyrelsen år 1949

 

undefined

 Bestyrelsen ved indvielsen af det nye vandværk i 1949. Fra venstre ses, Søren Rasmussen, August Jørgensen, C. A. Nielsen, Vandværksbestyrer Christian Conradsen, Mogens Lemche, Kirk Jensen, Repræsentant fra Kryger, F. Rud Jensen, og Oluf Jørgensen

 

I 1966 blev vandværket udvidet med ekstra sandfiltre, afblæsning, og værksted.

I 1973 monteres vandværkets velkendte 19 m høje grå skorsten. Skorstenen havde oprindeligt stået på Hundested Gasværk. Denne skorsten blev i år 2002 erstattet af en specialfremstillet 24 m. høj skorsten.

I 1982 overtog vandværkets nuværende formand Sven Åge Møller roret.

2004 Vandbehandlingsanlægget er forandret og moderniseret gennem årene. Vandværkets behandlingskapacitet udnyttes i dag kun 50 %. Årsagen er delvis forhøjet saltindhold i vandværkets egne boringer, som nødvendiggør indkøb af vand fra Torplille-Ullerup Vandværk, samt faldende vandforbrug i Hundested

 

2005 Hundested Vandværks 100 års jubilæum

 

undefined

Bestyrelsen ved Hundested Vandværks 100 års jubilæum i 2005. Fra venstre ses, Poul Erik Damsgaard, Vandværksbestyrer Henrik Blomhøj, Lennart Kristjansson, Erik Andersen, Børge Larsen, kasserer Peter Bertelsen, bestyrelsesformand Sven Åge Møller, næstformand Jan Rasmussen.

 

2006 Grundvandssituationen på Halsnæs er problematisk. Amtet har i 1999 kortlagt mulighederne for at indvinde vand af tilstrækkelig god kvalitet. Det er nødvendigt at sprede boringerne og indvinde mindre vandmængder på den enkelte boring, hvilket er den direkte baggrund for, at Hundested Vandværk, Torplille-Ullerup Vandværk og Lynæs Vandværk pr. d. 1-1-2006 er blevet sammenlagt til én vandforsyning. Den nye samlede vandforsynings navn er Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.

2009 I februar 2009 blev produktionen af vand på Hundested Vandværk indstillet. Med 4 produktionsenheder i det nydannede Halsnæs Vandforsyning stod det hurtigt klart, grundet kloridbelastede boringer på Lars Frederiksensvej,  at netop dette vandværk skulle nedlægges.

Vandværket på Lars Frederiksensvej har leveret vand til borgerne i Hundested uafbrud i 60 år.