Berørte Veje:

 

Bagerstræde
Elmevej
Fortvej
Funkisvej
Fyrrenæsly
Gasværksvej
Jens Søndergårdsvej
Kirkebakken
Kirkegade
Lyngstien
Lynæs Fortvej
Lærkevej
Norgesvej
Nørregade fra 73 til 85 ulige numre
Nørregade fra 92 til 100 lige numre
Peder Madsensvej
Porthusvej 1-13
På Lyngen
Radmersvej
Roersvej
Rylevej
Skolegade
Skovbakken
Skovlæet
Smutvej
Sportsvej
Stormgade
Strandgade
Strandlodden
Sverigesvej
Syrenvej
Søndergade 45-130
Turistvej
Valdemar Poulsensvej
Vestergade
Vinkelvej

Vejene inden for det røde område er berørt af kogezonen