Hvad betyder kogeanbefalingen?

Kogeanbefalingen indebærer, at vand til madlavning og drikke bør koges, før det anvendes.

 

Aktuel Kogeanbefalingszone.

Kogeanbefalingszonen er området på og omkring Kirkebakken samt en del af Søndergade og stikvejen hertil mm.


Se kort og vejliste her.

 

 

Årsag til Kogeanbefalingen

 

Fund af jordbakterier i drikkevandet tyder på indtrængning af overfladevand i ledningsnettet. Jordbakterier, som naturligt findes i jorden, er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men jordbakterier må ikke forefindes i drikkevand.

 

Vejledning. Kilde miljøministeriet vejl. 9243 marts 2013

 

Sådan koges vandet

Ved kogning forstås, at vandet opvarmes til 100ºC i 2 minutter. Vandet skal altså "spilkoge" i 2 minutter.
Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.
Kaffe- og the maskiner opnår sjældent en temperatur på 100ºC i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke kogt.

 

Madlavning
Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes ved kogningen.
Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager. I stedet kan skylningen foretages med afkølet, kogt vand.

 

Personlig hygiejne
Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.
Forurenet vand må ikke anvendes til tandbørstning – brug afkølet kogt vand. Proteser o.lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

 

Opvask
Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller genstande (indirekte kontaktsmitte).

 

Tøjvask
Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.

 

Rengøring
Vandet kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, skabe eller lign., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en engangsklud, der kasseres efter brug.

 

Vanding
Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand.

 

Analyse tendenser

Kilden til den opståede forurening er ikke fundet, eftersøgningen heraf fortsættes kontinuerligt. Det er desværre ikke pt. muligt at give et seriøst tidsestimat på hvornår problemet kan være løst. Det er først muligt når forureningskilden er fundet.

Det går fortsat fremad med at fjerne bakterierne fra vandledningerne. Bakterieforekomsterne er generelt faldende, med undtagelse af området på og omkring Kirkebakken. Det er på denne baggrund, af kogeanbefalingen er delvist ophørt mange andre steder.

Der er fortsat ikke fundet sygdomsfremkaldende E-coli bakterier.

Der er fortsat ingen bakterier i vandet, når det forlader vandværket. Dette udelukker at forureningen kan stamme fra vandværkets boringer eller fra selve vandværkets behandlingsanlæg.