Hvad gør vandværket ?


Vandforsyningen arbejder målrettet og af alle kræfter på at


• gennemskylle vandledninger,
• udføre relevant sektionering af ledningsnettet
• undersøgelse vandkvaliteten i og udenfor det berørte område,
• tjek af installationer i boliger i de berørte områder,
• møder og samtaler med rådgivere, myndigheder og medier.

 

Desværre tager det tid at få udskyllet alle jordbakterier i vandet, hvilket er helt forventeligt når der, som her, er tale om jordbakterier. Derfor er der stadig kogeanbefaling i en mindre del af forsyningsområdet ved Lynæs. (se aktuel drift status på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk)

 

Flere gange ugentligt undersøges vandet for jordbakterier. Og det går den rigtige vej. Men der kan stadig forekomme fund af jordbakterier i et mindre område, så der arbejdes videre med den eneste metode, der virker – nemlig massive udskylninger af vandledningerne.
Udover den massive gennemskylning kvalitetskontrolleres vandet meget hyppigere end normalt, og der arbejdes intensivt med søgning efter en konkret forureningskilde. Endelig er der sket en relevant sektionering af ledningsnettet, der forhindrer at forureningen breder sig.

 

Fortsat søgen efter forureningskilde
Vandværket har besøgt flere hundrede ejendomme i områderne med de højeste måleværdier. De besøgte ejendomme er kontrolleret for tilslutninger, der kan føre overfladevand ind i
ledningsnettet. Samtidig er returventilerne i alle de besøgte ejendomme udskiftet, hvilket forhindrer, at der kan løbe forurenet vand fra husene og ud i ledningsnettet.
Der er pt. ikke fundet synlige tegn på en forureningskilde i denne gennemgang af ejendommene.
Det står derfor endnu ikke klart, præcist hvor forureningen stammer fra.
Arbejdet med at finde forureningskilden foregår nu samtidigt på flere fronter i hele kogezoneområdet.


Samarbejde med myndigheder og specialisterne

Alle vandværkets arbejdsindsatser baserer sig på de seneste måleresultater. Indsatserne besluttes i samråd med kontrolmyndigheden og eksterne specialister med erfaring på dette område.
Vilkår i forbindelse med analyse af vandet
Når en vandprøve er taget, skal den stå i laboratoriet i 21 timer, før resultatet viser sig.
Hver gang der gøres en indsats, hvor ledningsnettet berøres med værktøj, rives bakterierne løs og flytter sig rundt i ledningsnettet. Der kan derfor kun udføres en indsats ad gangen, og der skal gå minimum 3 hele døgn fra arbejdet er udført, til en pålidelig prøve igen kan tages.
Hele processen med at finde årsagen til jordbakterierne, gennemskylle vandledningerne og kontrollere at det virker, tager derfor tid.
I Halsnæs Vandforsyning er der fuld forståelse for borgere, der mener, at det har varet længe nok med daglig kogning af vand. Men der arbejdes på fuld kraft og så effektivt som muligt for at finde årsagen til problemet og på at fjerne jordbakterierne fra vandet – så også de sidste berørte områder kan blive fri for at koge vandet.
Spørgsmål hertil kan rettes til vandværket på mail adressen huvand.@huvand.dk eller telefon 47981203