Bestyrelsesmedlemmer
Sven Aage Møller, formand
Poul Erik Bisgaard, næstformand
Knud Bagge, sekretær
Lennart Kristjansson
Lars Martiny
Jan Rasmussen
Leif Larsen
Else Eriksen

 

Suppleanter
Hans Kurt Kaul
Kim Nielsen
Ann Yde Friis

 

Revision
Nærrevision, Frederiksværk