Hvilken hårdhedsgrad har mit vand?

Drikkevandets hårdhedsgrad i Halsnæs Vandforsynings område (3390 Hundested) er 20ºdH.

Hårdhedsgraden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium

 

Hvilke vandledninger vedligeholdes af vandforsyningen?

Vandforsyningen vedligeholder forsynings og stikledninger inkl. stikventiler og målerbrønde, som er placeret umiddelbart inden for skel.

 

Forsyningsledninger ligger normalt i vejene og forsyner flere ejendomme med vand.

 

Stikledninger forsyner den enkelte ejendom fra forsyningsledningen til ejendommens skel. Ofte afsluttes stikledningen umiddelbart inden for skel. med en stikledningsventil eller en målerbrønd.

 

Jordledninger fører vandet fra ejendommens skel til husets vandinstallation. Denne ledning, og komponenter på denne, er en del af ejendommens vandinstallation, og vedligeholdes derfor af ejendommes ejer. Bemærk at arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør i henhold til Norm for vandinstallationer, DS 439