Drikkevandskontrol (seneste)

  Enhed Udvidet kontrol normal
kontrol
Begrænset kontrol
(Ledningsnet)
Vandkvalitetskrav
Prøvedato   1-7-2014 22-1-2013 19-5-2014  
Location   Ullerup Vandværk Ullerup Vandværk Nørregade  
           

Temperatur

oC 11,9 6,7 15,5  
Lugt   Ingen lugt Ingen lugt Ingen lugt  
Smag   Normal normal Normal  
Farve   Ingen Let gullig Let gullig  
Udseende   Klar klar Klar  
           
Coliforme bakterier pr. 100ml <1 <1 <1 i.m.
E. coli pr. 100ml <1 <1 <1 i.m.
Enterokokker pr. 100ml       i.m.
Kimtal v. 22 pr. ml 17 88*1 12 50/200
Kimtal v. 37 pr. ml <1 <1 <1 5/20
           
Farvetal mg/l 8 9 11,0 10/15
Turbiditet FTU 0,13     0,3
Ph pH 7,8 7,80 7,90 7,0 - 8,5
Ledningsevne mS/m 100 93,6 96,9  
Inddampningsrest mg/l 545     1.500
NVOC mg/l 3,4 3,6   4
Calcium mg/l 76      
Magnesium mg/l 29     50
Hårdhed, total odH 17,3      
Natrium mg/l 80     175
Kalium mg/l 7,6     10
Ammonium mg/l 0,04 <0,05   0,05
Jern mg/l 0,021 <0,01 0,029 0,1/0,2
Mangan, total mg/l <0,002 <0,005   0,02
Bicarbonat mg/l 425      
Klorid mg/l 99 144   250
Sulfat mg/l 4,1 3,9   250
Nitrat mg/l 6,1 6,1   50
Nitrit mg/l 0,003 0,004   0,01/0,1
Fosfor, total mg/l 0,023 0,022   0,15
Fluorid mg/l 1,0 0,83   1,5
Ilt mg/l 7,3     >5
Aggres. kuldioxid mg/l <2     2
Svovlbrinte mg/l <0,02     0,05
Metan mg/l       0,01
Klor, total mg/l        
Arsen mg/l   0,57* 0,25*2 5
Strontium mg/l     3000*2 10.000
Bor mg/l   335* 390*2 1.000
Kobolt mg/l     <0,3*2 5
Nikkel mg/l   <3* <0,3*2 20
Kiselsyre SiO2 23      


* Analysedato 3-2-2010
*1:Analyse udtaget d. 4-3-2013 viser et kimtal på 20.
*2: Analysedato 10-3-2014

På linket herunder kan du se alle vandanalyser som
er foretaget på Halsnæs Vandforsyning A.m.b.A.

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83828